Proizvodnja

Proizvodnje zmogljivosti in rezultati

Skupina Don Don ima skupaj 21 proizvodnih obratov in sicer: dva v Sloveniji, enega na Hrvaškem in Črni gori, sedemnajst obratov in dva mlina v Srbiji. V vseh proizvodnih obratih letno proizvede 126.480 ton izdelkov letno.

14.760

ton izdelkov letno Don Don Slovenija

1.460

ton izdelkov letno Don Don Hrvaška

2.705

ton izdelkov letno Don Don Črna gora

94.200

ton izdelkov letno Don Don Srbija

126.480

ton izdelkov skupno letno